THÔNG ĐIỆP NĂM 2022 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021 đã qua với quá nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động nghiêm trọng đến toàn bộ các hoạt động kinh tế, xã hội của đất nước, ảnh hưởng lớn đến các đối tác, khách hàng của Công ty.

Năm 2021 cũng là năm bản lề quan trọng của CONINCO, năm cuối của nhiệm kỳ 2017-2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trong năm vừa qua, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể Người lao động Công ty đã chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đảm bảo tất cả Người lao động trong Công ty, gia đình và người thân được an toàn trong đại dịch.

Năm Tân Sửu 2021 sắp qua, bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, với niềm tin đại dịch sẽ bị đẩy lùi, tận dụng thời cơ và cơ hội mới, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thông điệp như sau:

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục nỗ lực đồng hành cùng toàn thể Người lao động trong Công ty đoàn kết, quyết tâm duy trì, phát triển và bảo vệ vị thế thương hiệu CONINCO, cùng hướng đến mục tiêu cốt lõi là Phát Triển Bền Vững, Chắc Chắn Cho Tương Lai;

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển, mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu, duy trì thích ứng trong tình hình bình thường mới;

3. Ban hành các chính sách, quy định cho việc thực hiện thành công Đề án phát triển Công ty 5 năm (2022-2026) và thực hiện mục tiêu định hướng Công ty đến năm 2032,  đặc biệt ưu tiên đến chế độ chính sách, phúc lợi ổn định và phát triển nguồn nhân lực chủ chốt, nguồn nhân lực kế cận của Công ty;

4. Đầu tư chiều sâu, cải tiến, xây dựng và tiếp thu các phương thức làm việc, quản lý, sản xuất mới, ứng dụng khoa học và công nghệ tin học, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tiến tới số hóa một số quy trình quản lý, sản xuất;

5. Thúc đẩy hoạt động với mục tiêu là công ty dịch vụ đa ngành, trọng tâm là tư vấn xây dựng, nâng cao khai thác hiệu quả dịch vụ kinh doanh quản lý tòa nhà, kinh doanh tài chính, tận dụng cơ hội, đào tạo nguồn lực cung cấp cho thị trường xuất khẩu;

6. Thực hiện đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, tuân thủ tốt Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng năm 2022.

Năm mới 2022 đã đến, xuân Nhâm Dần sắp tới, Chủ tịch Hội đồng quản trị chúc tập thể Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông, Lãnh đạo, và Người lao động các đơn vị sản xuất, quản lý cùng Quý khách hàng, đối tác một năm mới An khang, Thịnh vượng, Sức khỏe và An toàn./.

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Văn Công