Sáng ngày 10/05/2024 Công ty cổ phần CONINCO- Thăng Long đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham dự của ông Trần Ngọc Đồng – Chủ tịch HĐQT; các thành viên HĐQT; các cổ đông và đại diện được ủy quyền. Ông Trần Ngọc Đồng -Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đã khai mạc đại hội và triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội một cách hợp lệ.

Tại đại hội, các Cổ đông đã được nghe trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023,  Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo phương hướng hoạt động và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị. Báo cáo nêu rõ, hoàn cảnh kinh tế thế giới suy thoái và nền kinh tế Việt Nam cũng có nhiều biến động đã tác động không nhỏ đến hoạt động tư vấn xây dựng, sản xuất kinh doanh và doanh thu của các doanh nghiệp, trong đó có CONINCO-Thăng Long. Tuy vậy, với công tác điều hành quyết liệt, linh hoạt của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo, cùng với sự nỗ lực cao của các cán bộ, kỹ sư tư vấn, Công ty đã tận dụng được những thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành vượt định mức các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã đề ra.

Các Cổ đông đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến về chiến lược và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2024 và những năm tiếp theo thông qua việc tiếp tục kiện toàn nhân sự, nâng cao chất lượng chủ trì, mở rộng đa dạng hoá các lĩnh vực tư vấn. Tất cả các nội dung đều đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự đại hội.

Bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội Trần Ngọc Đồng cảm ơn các ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội. Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Đồng nhấn mạnh, năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục với những khó khăn của nền kinh tế thị trường, Hội đồng quản trị cùng Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty phải luôn đồng lòng, nâng cao trách nhiệm bản thân để hoàn thành tốt công việc được giao, mục tiêu xây dựng CONINCO-Thăng Long với triết lý “Phát triển bền vững, chắc chắn cho tương lai”. Ông Trần Ngọc Đồng cũng hy vọng,  năm 2024 CONINCO-Thăng Long sẽ hoạt động tốt hơn, nhiều đổi mới hơn, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết đã được thông qua và phấn đấu mang lại giá trị cổ tức tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

————-
CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO-THĂNG LONG
Địa chỉ : Số 1 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Trụ sở giao dịch : Tầng 5, Tòa nhà N14, số 6 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (+84 -24) 6651 9798
Email: coninco.thanglong@coninco.com.vn
Website: https://conincothanglong.vn
————-
#conincothanglong#tuvankhaosatthietke#tuvanquanlyduan
#tuvangiamsat#tuvanthamtra#tuvandauthau