Nằm trong lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp trên thị trường Tư vấn, Công ty Cổ phần CONINCO – Thăng Long đã nỗ lực phấn đấu, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao số lượng nhân sự cũng như năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ..

Ngày 24/10/2019, Sở Văn hóa và thể thao trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích Số: 12/GCN-SVHTT ngày 24/10/2019. Giấy Chứng nhận chứng nhận Công ty đủ điều kiện hành nghề:

  1. Thi công, tu bổ di tích
  2. Tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích.

Đây là một tin vui của tập thể Lãnh đạo và cán bộ Công ty, có ý nghĩa không chỉ từng bước nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường Tư vấn xây dựng mà còn tạo thêm công ăn việc làm cho Công ty trong một lĩnh vực không mới, nhưng có tiềm năng công việc lớn của một đất nước nghìn năm văn hiến, có vô số những di tích lịch sử lâu đời tầm quốc gia đã và đang bị xuống cấp cần được tu bổ để gìn giữ cho muôn đời sau.