Nằm trong lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp trên thị trường Tư vấn, Công ty Cổ phần CONINCO – Thăng Long đã nỗ lực phấn đấu, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao số lượng nhân sự cũng như năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ..

Ngày 30/9/2019, Cục Hoạt động Xây dựng – Bộ Xây dựng đã cấp Chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng mới Số: BXD-00003065 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 63/QĐ-HĐXD-DN ngày 30/9/2019 và Quyết định số: 68/QĐ-HĐXD-DN ngày 10/8/2017) cho Công ty, thay thế Chứng chỉ cũ cấp ngày 10/8/2017. Chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng mới bổ sung và nâng cấp phạm vi hoạt động xây dựng cho Công ty, cụ thể như sau:

 1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
 • Dân dụng, Công nghiệp (nhẹ) Hạng I
 • Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn): Hạng I
 1. Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình:
 • Dân dụng: Hạng I,
 • Công nghiệp: Hạng III
 1. Giám sát thi công xây dựng công trình:
 • Dân dụng, Công nghiệp (nhẹ): Hạng I
 • Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Trước đó, ngày 25/9/2019, Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội cũng đã cấp mới Chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng Số: HAN-0000365 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1117/QĐ-SXD ngày 23/9/2019 của Sở Xây dựng) cho Công ty. Chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng cho phép phạm vi Hoạt động xây dựng như sau:

 • Khảo sát địa hình: Hạng II
 • Khảo sát địa chất: Hạng III
 • Lập Quy hoạch Xây dựng: Hạng III
 • Thiết kế, thẩm tra Thiết kế Giao thông (Cầu, đường bộ): Hạng II
 • Quản lý Dự án:

Công nghiệp nhẹ: Hạng II, Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III, Giao thông: Hạng III

Đây là một tin vui lớn và cũng là thành quả xứng đáng với những nỗi lực không ngừng nghỉ của tập thể Lãnh đạo và cán bộ Công ty, từng bước nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường Tư vấn xây dựng.

 Chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng do Cục Hoạt động Xây dựng – Bộ Xây dựng cấp

Chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp