CONINCO tham dự cuộc họp Hội đồng nghiệm thu đề án cấp Bộ do Cục Giám định Nhà nước – Bộ Xây dựng thực hiện

   Ngày 17 tháng 12 năm 2018, nhận lời mời của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, TS. Hà Minh – Tổng giám đốc CONINCO đã đại diện công ty tham dự cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ dự án “ Điều tra, khảo sát thực trạng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng; đề xuất kế hoạch sửa đổi và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng trong giai đoạn 2016-2018” thuộc Đề án 1511 “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” do Cục Giám định thực hiện.

   Cùng với sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trên mọi mặt của nền kinh tế đất nước ta hiện nay, đầu tư xây dựng công trình là một trong những hoạt động ngày càng được mở rộng và gia tăng, kèm theo đó là sự tăng lên về quy mô và kỹ thuật phức tạp của công trình. Đặt trong bối cảnh này, công tác quản lý an toàn lao động (ATLĐ) trong thi công xây dựng cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt khi mà hiện nay vẫn còn nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra tại các công trình xây dựng.

Với tính cần thiết và cấp bách đối với tình hình hiện nay, Dự án “Điều tra, khảo sát thực trạng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về ATLĐ trong lĩnh vực xây dựng; Đề xuất kế hoạch sửa đổi và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong xây dựng trong giai đoạn 2016 – 2018” được thực hiện nhằm mục đích rà soát toàn bộ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật an toàn, tiêu chuẩn an toàn hiện hành để đề xuất kế hoạch sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định kỹ thuật về ATLĐ trong thi công xây dựng, công tác kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Là một đơn vị Tư vấn xây dựng hàng đầu tại Việt Nam cùng với uy tín, năng lực và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực, CONINCO được mời tham gia thẩm định nghiệm thu dự án cấp Bộ này. Nằm trong Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án được ký bởi Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Lê Quang Hùng, TS. Hà Minh tham gia cuộc họp với tư cách Uỷ viên Hội đồng. Tại buổi họp, TS. Hà Minh đã có những ý kiến đóng góp cho Hội đồng nhằm đưa ra những phản biện cho nhóm nghiên cứu về dự án thực hiện.

TS. Hà Minh – Tổng giám đốc CONINCO (thứ tư từ trái sang) cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu Dự án

   Kết luận hội nghị, Cục trưởng Cục công tác phía Nam Bộ Xây dựng Hoàng Hải – chủ trì Hội đồng nghiệm thu dự án đồng tình với ý kiến của các chuyên gia thành viên Hội đồng, ông đánh giá cao các sản phẩm của đề tài. Đề tài được thực hiện một cách bài bản, khối lượng công việc lớn, có nhiều đổi mới trong quá trình nghiên cứu.