Công đoàn CONINCO phát động “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2019

Sáng ngày 22/5/2019, Ban chấp hành Công đoàn CONINCO đã tổ chức buổi họp phát động “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”, “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” với mục tiêu cao nhất là chăm lo, bảo vệ sinh mạng và sức khỏe NLĐ, an sinh cho NLĐ, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

Trong những năm qua, Ban lãnh đạo và BCH công đoàn CONINCO thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ, gắn với các hoạt động của Tháng công nhân và hướng về công trường. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của CONINCO đều lấy công trường và người lao động là trung tâm: BCH Công đoàn tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn; thường xuyên cập nhật văn bản mới, giải đáp cho người lao động về chế độ chính sách như: tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc, một số chế độ đối với lao động nữ, nguy hiểm cho người lao động…

Song song với đó, Công đoàn CONINCO thực hiện chăm lo cho đoàn viên, người lao động; Thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình chính sách, hỗ trợ cho công nhân ở các đơn vị sản xuất kinh doanh khó khăn.

Hưởng ứng “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2019 , ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch Công đoàn CONINCO yêu cầu các tổ Công đoàn trong công ty thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, gắn với việc tuyên truyền chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế về ATVSLĐ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ…

Đặc biệt, trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 diễn ra từ ngày 01/5/2019 – 31/5/2019, tại các dự án, công trình, cơ sở sản xuất yêu cầu các cán bộ duy trì chế độ tự kiểm tra hàng ngày mạng lưới An toàn vệ sinh giúp BCH Công đoàn và lãnh đạo công ty kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động tuân thủ các quy trình, kỹ thuật an toàn đối với người và thiết bị, trang bị đầy đủ đồ phòng hộ cá nhân khi làm việc, nhất là công nhân làm việc ở trên cao, đài trạm, môi trường độc hại… Tiếp tục xây dựng tác phong lao động công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông trong công nhân viên chức lao động toàn công ty.

Cũng trong buổi họp, chủ tịch công đoàn đề nghị các tổ công đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung và phương pháp hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức – lao động trong công ty, góp phần đảm bảo tốt nguồn lực con người cho sự phát triển bền vững CONINCO.

Nguồn: coninco.com.vn