CONINCO Thăng Long tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 24/05/2019, Công ty Cổ phần CONINCO Thăng Long đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự đại hội có Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông.

Hội nghị bắt đầu từ 9h00 – 10h30, Chủ tọa đại hội – Ông Nguyễn Văn Công đã khai mạc đại hội và triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội một cách hợp lệ.

Tiếp theo, Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Đồng – UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày báo cáo của HĐQT năm 2018. Theo báo cáo, năm 2018 là năm thành công của nền kinh tế Việt Nam, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Với CONINCO Thăng Long, sau một năm tái cơ cấu Công ty, kế thừa những thành tựu đã có, kế thừa quy trình Quản lý chất lượng chặt chẽ và thương hiệu ngày càng lớn mạnh của CONINCO với sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và sự cố gắng của Ban Giám đốc cùng các cán bộ, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã có nhiều khởi sắc và phát triển theo chiều hướng ổn định.

Trong năm 2018 là năm đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển thị trường, doanh số ký hợp đồng vượt 116% so với kế hoạch đề ra và vượt 158% so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực Tư vấn giám sát vẫn là thị trường trọng yếu (chiếm 43%), bên cạnh đó Công ty đã đẩy mạnh tiếp cận lĩnh vực tư vấn thiết kế và mở rộng các lĩnh vực tư vấn quản lý dự án, thẩm tra…Bên cạnh đó, các công tác quản lý điều hành cũng được điều chỉnh bổ sung để đáp ứng như cầu công việc. Với tiêu chí luôn lấy con người là trung tâm, Công ty luôn quan tâm tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo chuyên môn tốt nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết để thực hiện hiệu quả, chất lượng các dự án có quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

Sau khi nghe báo cáo, đại hội đã thảo luận, trao đổi đánh giá những ưu nhược điểm trong năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt hơn nữa công việc trong năm 2019.
Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.