CONINCO đạt giải nhất Liên hoan văn nghệ quần chúng – Cơ quan Bộ Xây dựng năm 2018

CONINCO đạt giải nhất Liên hoan văn nghệ quần chúng – Cơ quan Bộ Xây dựng năm 2018

CONINCO đạt giải nhất Liên hoan văn nghệ quần chúng - Cơ quan Bộ Xây dựng năm 2018 Từ ngày 4 – 6/4/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây   Từ ngày 4 – 6/4/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958 – 29/4/2018) và Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIII (2018 – 2023). …

Công ty Cổ phần CONINCO Thăng Long ra mắt Ban điều hành nhiệm kỳ 2017-2022

Công ty Cổ phần CONINCO Thăng Long ra mắt Ban điều hành nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Công ty Cổ phần CONINCO Thăng Long đã tổ chức buổi lễ ra mắt Ban điều hành nhiệm kỳ 2017-2022 tại Trụ sở Công ty số 4 Tôn Thất      Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Công ty Cổ phần CONINCO Thăng Long đã tổ chức buổi lễ ra mắt Ban điều hành nhiệm kỳ 2017-2022 tại Trụ sở Công ty số 4 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội. Tham dự buổi ra mắt có Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng quản lý Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây …