CONINCO tham dự Lễ khánh thành Cụm công trình Trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

CONINCO tham dự Lễ khánh thành Cụm công trình Trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

CONINCO tham dự Lễ khánh thành Cụm công trình Trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108    Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2018, Bệnh viên T.Ư Quân đội 108 (Bộ Quốc phòng) tổ chức khánh thành Cụm công trình Trung tâm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Liên danh TVGS CONINCO – AZUSA vinh dự cung cấp dịch vụ TVGS và xem xét thiết kế cho dự án này. Tới dự Lễ khánh thành có ông Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ chính trị, Thủ tướng  Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam …

Công ty Cổ phần CONINCO Thăng Long ra mắt Ban điều hành nhiệm kỳ 2017-2022

Công ty Cổ phần CONINCO Thăng Long ra mắt Ban điều hành nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Công ty Cổ phần CONINCO Thăng Long đã tổ chức buổi lễ ra mắt Ban điều hành nhiệm kỳ 2017-2022 tại Trụ sở Công ty số 4 Tôn Thất      Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Công ty Cổ phần CONINCO Thăng Long đã tổ chức buổi lễ ra mắt Ban điều hành nhiệm kỳ 2017-2022 tại Trụ sở Công ty số 4 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội. Tham dự buổi ra mắt có Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng quản lý Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây …