BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Pham-ngoc-dong-1-200x300

TRẦN NGỌC ĐỒNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc


hoàng trung kiên

HOÀNG TRUNG KIÊN

Phó Tổng Giám đốc

1

NGUYỄN DUY BÌNH

Phó Tổng Giám đốc

trinh duy biên

TRỊNH DUY BIÊN

Phó Tổng Giám đốc

ảnh thẻ VŨ TUẤN ANH

VŨ TUẤN ANH

Phó Tổng Giám đốc

1

ĐẶNG TUẤN HIỆP

Phó Tổng Giám đốc

ảnh Bình

NGUYỄN DUY BÌNH

Phó Tổng Giám đốc