BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chu Tich Nguyen Van Cong

NGUYỄN VĂN CÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị


Pham ngoc dong

TRẦN NGỌC ĐỒNG

Tổng Giám đốc

Nguyen duy Binh

NGUYỄN DUY BÌNH

Phó Tổng Giám đốc

Hoang Van Thieu Potrait

HOÀNG VĂN THIỀU

Phó Tổng Giám đốc

Mr Bắc

NGUYỄN XUÂN BẮC

Phó Tổng Giám đốc

anh biên

            TRỊNH DUY BIÊN

          Phó Tổng Giám đốc